Групи

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Бонка Цонева

Диана Нешева

помощник  възпитател: Татяна Каменова

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители:Велислава Ганчева

Мариана Тодорова

помощник възпитател:Поля Иванова

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Даниела Патаринска

Незабравка Георгиева

помощник възпитател:Петя Ганчева

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Геновева Петкова

Росица Иванова

помощник възпитател:Гинка Генова

ИЗНЕСЕНА ГРУПА С.РАДЮВЕНЕ

Учители: Антоанета Маринова

Дианка Пенова

помощник възпитател: Геновева Петкова