За нас

Документи :

,
,
,
,
,

 

Детска градина „Детелина” се намира в жилищен квартал „Младост“ на гр.Ловеч и една група в с. Радювене, общ Ловеч. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилното отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на качествен и пълноценен педагогически процес. В настоящата сграда детската градина функционира от м. октомври 1994 г.
В детската градина се обучават 120 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 5 възрастови групи.
Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.
Обособени са удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, мултимедиен проектор, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали .Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа .
За психологическия и физически комфорт и удобство на децата се грижат 11 учители и 9 човека помощен персонал.

 

 

Контакти:
Гр. Ловеч 5500
ул. ,,Съйко Съев“ №60
Тел. 068/604449
GSM 0879426037
E-mail: dg_detelina_l@abv.bg